Vrije Universiteit Brussel


Samen verder werken aan onze eigen toekomst

Paul De KnopOok de Vrije Universiteit Brussel voelt – net als andere universiteiten – de invloed van een sterk veranderende wereld. Tegelijk heeft de Vrije Universiteit Brussel een aantal veranderingen in de maatschappij mee bepaald, denken we maar aan kunstmatige bevruchting en zorg voor het levenseinde. Ook morgen moeten we die belangrijke rol blijven spelen in onze samenleving.

Om de plaats die onze universiteit verworven heeft te vrijwaren en te versterken zijn we in 2012 van start gegaan met het tweede Algemeen Strategisch Plan. In dit plan staan drie strategische doelen centraal:

  • we moeten nog meer studenten aantrekken, ook internationaal
  • we moeten het studierendement verhogen
  • we moeten werken aan het financieel gezond houden van de universiteit o.a. door een minder grote afhankelijkheid van overheidsmiddelen.

Daarnaast moeten we competitief blijven op het onderzoeksdomein, moeten we bouwen en renoveren, internationaliseren en nog performanter worden.

Ook in mijn laatste jaar als rector wil ik blijven werken onder het credo "Samen verder werken aan onze eigen toekomst". Als sportman geloof ik immers in de kracht van een team. Een team dat gelooft in eigen sterkten en eigen besluitvaardigheid. Een team dat in een open sfeer van overleg en fairplay de problemen het hoofd biedt.

Kortom de ingrediënten van een winning team, daar gaat het om!

september 2015

©2016 • Paul De Knop • Pleinlaan 2- 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be