Vrije Universiteit Brussel

 

Alle VUB-studenten hebben stemrecht bij rectorverkiezingen

Vanaf academiejaar 2015-2016 mogen alle studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) deelnemen aan de rectorverkiezingen. Dat heeft de Raad van Bestuur van de universiteit nu definitief goedgekeurd. De VUB is de enige Vlaamse universiteit die studenten rechtstreeks algemeen stemrecht toekent.

Op dinsdagavond boog de Raad van Bestuur van de VUB zich over het nieuw organiek statuut. Die hervorming is breder dan de aanpassing van het stemrecht. "We hebben gekozen voor een meer professionele aanpak van het bestuur", zegt rector Paul De Knop. "Voor nieuwe aanstellingen worden functieprofielen opgesteld, er komt een meer grondige evaluatie van het bestuur, een toename van het aantal externe bestuurders en gendergelijkheid."

Met het algemeen stemrecht wil de universiteit de betrokkenheid van de studenten vergroten. Hun zeggenschap blijft wel beperkt tot 10 procent van het totale aantal stemmen.

De professoren blijven met 65 procent van de stemmen het best vertegenwoordigd om hun "primus inter pares" te verkiezen.

Naar verwachting in 2016 zullen de studenten voor het eerst gebruik kunnen maken van hun nieuwe voorrecht, om een opvolger te kiezen voor rector De Knop.

Belga, 16 september 2014

 

©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be