Vrije Universiteit Brussel

 

Instellingen hoger onderwijs krijgen meer autonomie in kwaliteitszorg (2)

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een nieuw kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs. Het voorontwerp van decreet dat goedgekeurd werd schort de opleidingsvisitaties op in universiteiten en hogescholen die proefprojecten opzetten waarmee ze de kwaliteit van hun opleidingen waarborgen. Die proefprojecten worden in 2018 geŽvalueerd om vanaf 2020 tot een nieuw systeem van instellingenaccreditatie te komen, zo zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vrijdag bij de voorstelling, in aanwezigheid van heel wat rectoren van universiteiten en hogescholen.

Vanaf volgend academiejaar zal de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de hogescholen en universiteiten via een instellingreview controleren. Instellingen krijgen daarbij de mogelijkheid om binnen die instellingsreview te bewijzen dat ze de kwaliteit van hun opleidingen kunnen garanderen.

Vandaag moeten ze die kwaliteit per opleiding aantonen in afzonderlijke visitaties, terwijl ze ook op vijf jaar tijd twee instellingenreviews moeten ondergaan. Minister Crevits vroeg daarom een task force (universiteiten, hogescholen, studenten, NVA en VLUHR-KZ) een voorstel uit te werken om deze dubbele werklast te vermijden. Op basis daarvan werkte ze een voorontwerp van decreet uit dat de instellingen meer autonomie geeft in het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Hilde Crevits benadrukte dat dit niet betekent dat de externe kwaliteitszorg wegvalt, aangezien de interne en externe stakeholders - studenten, alumni, arbeidsmarkt, internationale experts - betrokken blijven. De instellingen krijgen de verantwoordelijkheid om de kwaliteitscontrole op maat te organiseren, wat tijdens de instellingenreview gecontroleerd wordt. Dat leidt dan tot een instellingsaccreditaite, waardoor opleidingsaccreditaties overbodig worden. Om de overgang naar de instellingenaccreditatie voor te bereiden krijgen de instellingen de kans om proefprojecten uit te werken om de kwaliteit van de eigen opleidingen te waarborgen. De opleidingsvisitaties worden intussen tijdelijk opgeschort, behalve voor nieuwe opleidingen, opleidingen in een hersteltraject en internationale samenwerkingen, en voor instellingen die geen proefprojecten opstarten.

De nieuwe regeling zal zorgen voor een vermindering van de planlast, aldus de minister. De dubbele werklast valt weg en de vrijgekomen tijd en middelen kunnen worden ingezet voor de eigenlijke kwaliteitszorgprocessen. Het decreet bevat ook concrete maatregelen voor planlastvermindering bij de visitaties en reviews, en de inhoud en bijlagen van de rapporten wordt vereenvoudigd.

Vlaanderen sluit daarmee aan bij de internationale tendens naar externe kwaliteitszorg op instellingsniveau, stelde Hilde Crevits nog.

De voorzitters van de VLIR en de VLHORA, Paul De Knop en Toon Martens, schaarden zich namens de universiteiten en hogescholen achter de hervorming. "Er valt een enorme werklast van de schouders van de zwaarbelaste professoren, die zich nu kunnen toeleggen op hun corebusiness", stelde De Knop, die verheugd was over het vertrouwen en de autonomie. "De grootste moeilijkheid zal zijn om deze hervorming te vertalen naar de basis, naar de professoren". Toon Martens merkte op dat de laatste jaren er bij de visitaties nog nauwelijks opleidingen tegen de lamp liepen, waardoor de meerwaarde van het systeem steeds kleiner werd. Rector Torfs (KU Leuven) sprak van een zeer belangrijk moment. "Voortaan wordt niet meer gekeken of de regels gevolgd werden, maar wel naar de inhoud".

Belga, 19 december 2014


©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be