Vrije Universiteit Brussel

 

Gulle giften welkom bij universiteit

De armlastige VUB probeert zoveel mogelijk geld binnen te halen via fundraising. 'We zijn ertoe verplicht.'

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft zijn begroting goedgekeurd en die gaat met bijna 8 miljoen euro in het rood. De opgelegde besparingen zitten daar voor veel tussen. Het hogere inschrijvingsgeld is niet ingebracht omdat het nog door het parlement goedgekeurd moet worden. De VUB knaagt noodgedwongen aan haar reserves - die zowat 30 miljoen euro bedragen - om de put te dempen. 'Maar dat kunnen we niet jaar na jaar doen,' aldus rector Paul De Knop.

Daarnaast kijkt de universiteit begerig naar allerlei vormen van fundraising: giften, sponsoring, legaten, leerstoelen. De voorgaande jaren waren die al goed voor 8 miljoen euro, waarvan het gros van het UZ in Jette afkomstig was. 'Mensen die tevreden zijn over een behandeling doen soms uit erkentelijkheid een gift', aldus De Knop.

Om het universitair zwembad te vernieuwen wordt bijvoorbeeld ook op geld van afgestudeerden gerekend. Ook meer onderzoek met geld van bedrijven is voor De Knop een optie. Of de onafhankelijkheid van dat onderzoek dan niet onder druk komt? 'Dat wordt goed bewaakt. Ik draai het graag om. Als de overheid de geldkraan dichtdraait, waar staan we dan met onze academische vrijheid? We zijn verplicht middelen uit andere bronnen te halen.'

De andere universiteiten zeggen nog een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen (Leuven, Gent) of ook in het rood te zullen gaan (Antwerpen, Hasselt). Allemaal beklemtonen ze (voorlopig) onderwijs, onderzoek en studentenvoorzieningen te ontzien. Leuven doet dat door investeringen uit te stellen. Gent knipt in werkingsmiddelen - zo worden er abonnementen op tijdschriften geschrapt - en slankt zijn sponsoring van evenementen af.

De andere instellingen mikken minder dan de VUB op extra's uit fundraising. Voor een deel omdat ze die bron al aanboren - Leuven haalde er vorig jaar 12 miljoen euro mee binnen - ofwel omdat ze denken dat het potentieel te beperkt is in Vlaanderen.

De Morgen, 6 november 2014


©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be