Vrije Universiteit Brussel

 

Torfs schoffeert tienduizenden studenten

Paul De Knop is voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en rector van de Vrije Universiteit Brussel

Rector Rik Torfs van de KU Leuven stelde gisteren in deze krant dat Vlaanderen te klein is voor vijf topuniversiteiten. En dat enkel Gent en Leuven bestaansrecht zouden hebben. Wat bezielt rector Torfs om zomaar de andere universiteiten te schofferen? Niet zozeer de instellingen, maar wel de vele tienduizenden studenten die heel doordacht een studiekeuze maakten en bewust kozen voor een ander project dan het zijne.

Mag ik de heer Torfs er fijntjes op wijzen dat voor het zevende jaar op rij een groeiend aantal studenten kiest voor de VUB? Zo ook voor de UHasselt en de Universiteit Antwerpen. Al onze opleidingen zijn kwaliteitsvol en krijgen keer op keer goede beoordelingen door onafhankelijke en strenge visitatiecommissies. Misschien zijn kleine en middelgrote universiteiten niet per se beter, maar wel minstens even goed als de mastodont Leuven.

Als rector van de VUB vind ik het intriest dat mijn collega van de alomvermaarde KU Leuven, de marktleider bovendien, het bon ton vindt om tienduizenden studenten te vertellen dat hun diploma nu en straks minderwaardig is aan dat van zijn universiteit. Ik durf dat met grote stelligheid tegenspreken. Met argumenten onderbouwd. Aan de VUB leiden we onze studenten niet alleen op tot experten in hun vak, maar leren we hen ook kritisch en vrij te denken. Wij brengen hen, dankzij onze kleinere schaal, makkelijker in contact met andere disciplines en andere opleidingen. Zo leren we hen dat interdisciplinaire samenwerking tot betere resultaten leidt en geven we hen ook een meer holistische opleiding mee.

Voor ons moeten studenten niet alleen expert worden, ze moeten ook voorbereid worden op de toekomstige samenwerkingsmaatschappij. Immers zij zijn het die de toekomst vorm geven. Wij geloven sterk in ons project. Wij weten namelijk dat de samenleving vandaag vooral mensen nodig heeft die holistisch denken en openstaan voor andere benaderingen. Het schofferen van de ander hoort daar niet bij.

Het belang voor Vlaanderen en Brussel om een universiteit te hebben kan niet nderschat worden. De regionale universiteiten, zoals Torfs ze noemt, zijn van enorm belang voor de economische ontwikkeling, voor de netwerken in de steden waar ze gevestigd zijn. In de VS is er een universiteit voor elk miljoen inwoners, dus ook op het vlak van de schaal is het argument van Torfs zonder waarde.

De VUB is een universiteit in Brussel en maakt deel uit van vele internationale netwerken. De wereld komt nu eenmaal sneller binnen in de wereldstad die Brussel is. Dat leidt automatisch tot een andere samenstelling in de studentenpopulatie, leidt tot ander wetenschappelijk onderzoek. Ook voor de Nederlandstaligen in Brussel is de VUB een weldaad. Nog maar alleen het UZ Brussel zorgt ervoor dat vele Brusselaars ook in hun eigen taal de zorgen kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Binnen het universitaire landschap wordt nauw samengewerkt. De VUB werkt bijzonder nauw samen met de Franstalige zusteruniversiteit ULB en heeft ook met UGent heel wat samenwerkingen lopen.

Maar het is vooral de internationale kaart die voor ons land zo belangrijk is. Vorige week sloten VUB-ULB belangrijke akkoorden af met Chinese universiteiten. De internationale samenwerking verder uitbreiden is net waar we - alle Vlaamse universiteiten - meer aan moeten werken. Het verkiezingsdiscours van Torfs, die vandaag ook aangaf ook na 2017 rector te willen blijven doet Vlaanderens internationale aanpak geen goed.

PAUL DE KNOP

De Morgen , 22 september 2015


©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be