Vrije Universiteit Brussel

 

Studeren dreigt duurder te worden

De Vlaamse universiteiten en hogescholen trekken de politiek hard aan de mouw. In een scherp verkiezingsmemorandum eisen ze meer autonomie en geld. "Het is vijf voor twaalf voor het Vlaams hoger onderwijs. De universiteiten en hogescholen hebben dringend nood aan meer autonomie en geld. Anders brengen we de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar." Dat is de boodschap waarmee de Vlaamse universiteiten en hogescholen vandaag naar alle politieke partijen stappen, zo blijkt uit hun memorandum dat De Morgen kon inkijken.

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei willen ze hun noden hoog op de politieke agenda plaatsen. Het is de eerste keer dat zij gezamenlijk een eisenpakket op tafel leggen.De universiteiten en hogescholen kloppen daarbij op twee nagels. Ze eisen meer autonomie en vertrouwen van de overheid om zelf beleid te voeren en te bepalen hoe ze hun middelen besteden. "Wij zijn de meest gecontroleerde instellingen van de Vlaamse overheid", zegt Paul De Knop, VUB- rector en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). "Natuurlijk willen we verantwoording afleggen, maar het micromanagement waar we nu mee te maken krijgen, gaat te ver."

Daarnaast klagen ze de onderfinanciering aan. Om aan de Europese top te blijven meespelen, eisen ze 150 miljoen euro extra op jaarbasis voor onderzoek en ontwikkeling. Ook vragen ze meer geld voor hun werking, infrastructuur en personeel, onder meer om de werk- en prestatiedruk tegen te gaan. "De voorbije vijf jaar kregen we 120 miljoen euro minder dan wettelijk voorzien. Er zijn grenzen aan de draagkracht van het personeel", klinkt het.Dat he t hen menens is, blijkt uit een scherpe reactie van minister van staat Willy Claes, voorzitter van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). "We kunnen niet leven met het budgettaire perspectief zoals het nu is. Zonder extra geld moeten we bijvoorbeeld denken aan een verhoging van het inschrijvingsgeld.

De Morgen, 28 februari 2014


©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be