Vrije Universiteit Brussel


Kwaliteit onderzoek in gevaar

Vlaamse en Waalse onderzoekers pleiten voor het federaal wetenschapsbeleid.

Door de zesde staatshervorming houdt het ­federaal wetenschapsbeleid op te bestaan in 2017. Een slecht idee, vinden tal van Vlaamse en Waalse onderzoekers, die de krachten bundelen in een resolutie voor de federale onderhandelaars en hun tekst ­gisteren voorstelden.

Onder meer de Antwerpse ­politicoloog Dave Sinardet en de Leuvense associatievoorzitter André Oosterlinck trekken mee aan de kar. Specifiek pleit de groep om de 'interuniversitaire attractiepolen' verder te laten functioneren.

Dat is een 'netwerk' van Belgische onderzoekers uit de twee taalgemeenschappen, die vijf jaar lang samenwerken aan een thema. Wat spontaan anders maar weinig gebeurt.

Maar door de zesde staats­hervorming wordt dat ­onderzoek 'gecommunautariseerd', wat volgens betrokkenen een 'desastreuze invloed' zal hebben op het 'niveau en de kwaliteit van het fundamenteel onderzoek' in ons land.

Daarom vragen ze om het beleid te laten zoals het nu is. Ook de rectoren van Gent (Anne De Paepe) en Brussel (Paul De Knop) ondertekenden de oproep, die van Leuven, Antwerpen en Hasselt niet.

De Standaard, 1 oktober 2014


©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be