Vrije Universiteit Brussel

 

Te veel doctoraten, te weinig professoren

De groei in de doctoraten heeft de universiteiten geld opgebracht, maar geen extra profs. 'Schrap doctoraten als criterium voor financiering ,' zegt de Actiegroep Hoger Onderwijs.

Ofwel komen er meer professoren die de doctorandi begeleiden, ofwel moeten we minder mensen laten doctoreren. Dat is de stelling van de Actiegroep Hoger Onderwijs (AHO). Gisteren legde de AHO die stelling voor aan de rectoren in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir).

De actiegroep gaf een petitie af met meer dan 5.300 handtekeningen van academici die de werkdruk laken. Opvallend is dat ze niet langer focussen op de publicatiedruk, maar op twee andere elementen: de wanverhouding tussen j onge en gevestigde onderzoekers en de ontoereikende basisfinanciering. Het aantal doctoraten is bijna verdubbeld tussen 2002 en 2012: van 862 naar 1.670. Die stijging kwam er omdat de universiteiten een stimulans kregen om dat aantal op te drijven.

De doctoraten zijn goed voor 40 procent van het variabele deel van de overheidsfinanciering dat gebaseerd is op onderzoek. Intussen is het aantal professoren dat de doctorandi begeleidt, gelijk gebleven. Volgens de berekening van de AHO levert elk afgewerkt doctoraat de universiteit een bonus van ongeveer 60.000 euro op. De actiegroep pleit ervoor doctoraten te schrappen als parameter in de financiering.

Rector Paul De Knop van de VUB, voorzitter van de Vlir, deelt de analyses van de actiegroep gedeeltelijk, maar niet haar remedies. 'Ik wil het geld voor doctoraten geen "winst" noemen. De overheid heeft ons gevraagd het aantal doctoraten op te drijven. Of dat doorgeslagen is, moet een vergelijking met het buitenland uitwijzen. Maar het klopt dat het aantal professoren niet gevolgd is.' Er komen er wel duizend bij de volgende jaren.

De Standaard, 10 oktober 2013

©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be