Vrije Universiteit Brussel

 

Controle kost te veel en brengt te weinig op

Universiteiten en hogescholen willen geen externe controles van de opleidingen meer. 'Wij zijn zelf wel in staat om aan kwaliteitsbewaking te doen.'

l'Alle opleidingen aan de universiteit en de hogeschool zijn nu twee keer gecontroleerd. Diegenen die niet voldeden, zijn aangepast of afgeschaft. Een derde controle biedt geen enkele meerwaarde', zegt Paul De Knop, rector van de VUB en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Hij verwoordt de mening van alle rectoren van de Vlaamse universiteiten en algemeen directeurs van de hogescholen. Met de visitaties en de accreditatieonderzoeken van opleidingen wordt van buitenaf gecontroleerd of die de vereiste kwaliteitsnormen halen. En daar is nogal wat kritiek op.

Ten eerste is het te duur. 'Het kost ongeveer 30.000 euro per opleiding. We hebben er jaarlijks drie of meer, dat is een hoge externe kost voor ons', zegt Marc D'Havé van de Hogeschool Gent. Ten tweede is er de administratieve overlast want voor de opleidingen betekent zo'n visitatie een hoop papierwerk. Kwaliteit Ten derde worden er vragen gesteld bij de kwaliteit van de controles.

'Diegenen die de visitaties uitvoeren zijn niet altijd de meeste geknipte personen. Ze trekken drastische conclusies die niet altijd even goed gefundeerd zijn', zegt Peter De Graef van Thomas More. Dat vindt ook Toon Martens van de Katholieke Hogeschool Leuven. 'Er zijn vaak problemen met de samenstelling van de commissies. Wij hebben dikwijls bedenkingen bij de kwaliteit van de rapporten en aanbevelingen. De gigantische kost weegt niet op tegen de beperkte meerwaarde.'

Alain Verschooren, rector van de universiteit Antwerpen: 'Over onze opleiding wiskunde oordeelde de commissie dat ze in orde was, maar dat er een caleidoscopisch vak moest komen dat verschillende vakken met elkaar verbond. Twee jaar later hadden we dat vak. Toen kwam er een nieuwe visitatiecommissie. Die oordeelde dat de opleiding prima in orde was, alleen moest we dat caleidoscopisch vak weer afschaffen. Het oordeel hangt heel erg af van de samenstelling van de commissie.'

De visitaties hebben op zekere hoogte hun nut gehad, maar het nut neemt af', meent Rik Torfs, rector van de KU Leuven.

De Standaard, 8 juli 2014

©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be