Vrije Universiteit Brussel

 

Het belang van stamcel-onderzoek

Verbied activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo's veronderstellen, ze ker in het onderzoek, de ontwikkelingshulp en de volksgezondheid. Dat vraagt het burgerinitiatief 'One of us' vandaag in een hoorzitting voor de Europese Commissie. Als de Commiss ie ingaat op die vraag, dan stelt ze de Europese fondsen voor onderzoek van menselijke embryonale stamcellen ter discussie.

Behandeling met stamcellen biedt nochtans uitzicht op een betere behandeling van ongeneeslijke ziekten als parkinson of diabetes. Ook in de herstelgeneeskunde kan onderzoek met menselij ke embryonale stamcellen het verschil maken. Niet onbelangrijk, gezien het co ntinue tekort aan orgaandonoren in veel landen.

Het verbod dat One of us in heel de EU wil, is vooral bedreigend voor het onderzoek in BelgiŽ. Wij waren altijd al de voorloper in de reproductieve geneeskunde. Het huidige embryonale stamcelonderzoek dat hier nu wordt gedaan is wereldtop en uniek in Europa.

Wij zijn ons bewust van de gevoeligheden rond onderz oek met menselijke embryonale stamcellen. Maar een verbod is niet de juiste manier om daarmee om te gaan. Stamcelonderzoek is al aan zeer strikte wettelijke regels gebonden. Zo bepaalt de Belgische wetgeving dat onderzoek met menselijke embryo's alleen kan als het bijdraagt tot een betere kennis over preventie en behandeling. Als er een alternatieve onderzoeksmethode bestaat die even doeltreffend is, zullen we voor het alternatief kiezen.

Wetenschappelijk stamcelonderzoek zal nooit aangewend worden voor commerciŽle doeleinden, noch om zwangerschappen te bekomen of met eugenetische bedoeling. Maar om vooruitgang te kunnen boeken moeten weten schappers de platgetreden paden kunnen verlaten.

We vragen de Commissie het belang van onderzoek met em bryonale stamcellen te erkennen als bijdrage aan de Europese gezondheid.

Rik Torfs, Anne De Paepe, Paul De Knop, Alain Verschoren, Luc De Schepper - Rectoren van respectievelijk KU Leuven, UGent, VUB, UA en UHasselt

De Standaard, 10 april 2014

©2014 • Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be