Vrije Universiteit Brussel

 

Leg quota op voor het aantal studenten'

Als het dan toch met minder moet, waarom dan het onderwijs niet rationaliseren, vraagt VUB-rector en Vlir-voorzitter Paul De Knop. 'Leg quota op voor het aantal studenten in plaats van elkaar te beconcurreren.'

Veel wijzer is hij niet geworden van de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Paul De Knop, rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir), weet nog altijd niet exact hoeveel het hoger onderwijs en zijn instelling moeten besparen. Vanochtend heeft hij een onderhoud met de minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V).

'Besparen op hoger onderwijs blijft een spijtige zaak. Er zou integendeel méér in geïnvesteerd moeten worden. We stevenen af op Vlaanderen in Afbouw in plaats van op Vlaanderen in Actie(het prestigeproject van de vorige Vlaamse regering onder Kris Peeters, red.).' De Knop kan voorlopig niet anders dan rekenen met uitgelekte cijfers. Dat betekent: 56 miljoen euro minder voor het hoger onderwijs volgend jaar. 'Opgeteld bij nog andere centen waar we eigenlijk recht op hebben, komt dat op zo'n 7 miljoen euro voor de VUB. Daar zouden we 70 professoren mee kunnen aannemen. En daar komt nog een besparing in de werkingsmiddelen bovenop.'

Het inschrijvingsgeld zal 'noodgedwongen' moeten verhogen, oordeelt De Knop. 'Maar dat wordt geen voorstel van de rectoren. Een verhoging van het inschrijvingsgeld zal met een tweederdemeerderheid door het Vlaams Parlement goedgekeurd moeten worden.' 'Het is uitgerekend: om de verwachte besparingen te compenseren, zouden we een studiegeld van 1.280 euro moeten vragen. Minister Crevits en de N-VA hebben al verklaard dat het niet boven de 1.000 euro mag komen. Goed, dan moeten wij een gat dichtrijden.' Hoe zou dat dan kunnen? 'Hoogleraren ontslaan is uit den boze. Die zijn nu al overbelast. We zullen veel meer moeten uitkijken naar externe financiering.

Geld uit de privésector en fundraising, bijvoorbeeld - vorig jaar goed voor 2 miljoen. We kunnen proberen extra buitenlandse studenten aan te lokken. Frankrijk heeft 40.000 Chinese studenten binnengehaald. Vlaanderen amper 2.000. Daar zit nog potentieel. Dan moeten we wel meer opleidingen in een andere taal dan het Nederlands kunnen aanbieden.' In dit besparingsklimaat moeten we 'een eerlijke discussie over rationalisering' durven aan te gaan, meent De Knop. 'Waarom zouden we niet, naar Nederlands voorbeeld, quota opleggen voor het aantal studenten? Bijvoorbeeld in een studie als geneeskunde, die heel duur is, kun je naargelang van de capaciteit en de infrastructuur een dergelijke beperking opleggen.'

'Met meer rationalisering kunnen we meteen heel wat peperdure marketingcampagnes om elkaar studenten af te snoepen, schrappen. Ik ga voorstellen dat de rectoren en eventueel ook de directeuren van de hogescholen daarvoor de koppen bij elkaar steken.'

West-Vlaamse masters

'Als ik de gouverneur van West-Vlaanderen hoor pleiten voor masters in zijn provincie, frons ik de wenkbrauwen. Ook als ik merk hoe Limburg altijd voor meer aanbod gaat. Ik hoop dat de minister aan de druk uit de regio's weerstaat. Van dat soort achterhaalde wafelijzerpolitiek moeten we af. Vlaanderen investeert beter in zijn hoofdstad, Brussel, die een veel grotere bevolking heeft.'

De Knop geeft nog mee dat de universiteiten een 'geste' willen doen tegenover de hogescholen. Die hebben immers geen betoelaging voor wetenschappelijk onderzoek, waardoor ze de besparingen nog harder voelen.

'De universiteiten zijn bereid een inspanning te doen van tien miljoen euro, de helft uit het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek (FWO), de helft uit het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). Wat wel meteen als gevolg heeft dat het aantal projecten voor die fondsen zal verminderen en de concurrentie, die al stevig is, nog scherper zal worden.'

De Standaard, 24 september 2015

©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be