Vrije Universiteit Brussel

 

Rectoren vragen gelijke behandeling Antwerpen

In een brief aan minister van Onderwijs Hilde Crevits vragen de vijf rectoren van de Vlaamse universiteiten dat de Universiteit Antwerpen op gelijke voet behandeld zou worden wat het aantal mandaten van de rector betreft. N-VA steunt die eis, CD&V blokt voorlopig af.

In een brief van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) aan onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vragen de rectoren Paul de Knop (VUB), Anne De Paepe (Ugent), Rik Torfs (Kuleuven), Luc De Schepper (Uhasselt) en Alain Verschoren (Uantwerpen) dat er komaf wordt gemaakt met de ongelijke behandeling van de Antwerpse universiteit. Rectoren worden verkozen voor een periode van vier jaar. De vrije universiteiten van Leuven en Brussel bepalen zelf hoe vaak een rector zich verkiesbaar kan stellen. De universiteiten van Gent, Hasselt en Antwerpen zijn bij decreet opgericht en dus wordt de herverkiesbaarheid van de rector evenzeer bij decreet geregeld.

Het vreemde is dat de drie universiteiten elk een andere regeling hebben gekregen: - In Hasselt is een herverkiezing onbeperkt mogelijk. - In Gent kan een rector maximaal twee keer worden herkozen. - In Antwerpen kun je één keer worden herverkozen. Politiek doet mee De vijf rectoren vragen dat alle universiteiten dezelfde autonomie zouden hebben als Brussel en Leuven.

Ondertussen pleiten ze er bij de minister voor om de Antwerpse beperking op te heffen. Er is daarvoor een breed politiek draagvlak, zowel bij oppositie als bij meerderheidspartijen N-VA en Open Vld.

Coalitiepartner CD&V ligt evenwel dwars. "Wij zijn voor een gelijke behandeling van de Universiteit Antwerpen", zegt Vlaams parlementslid Kris Van Dyck (N-VA). "En ook voor een zo groot mogelijke autonomie van de verschillende instellingen.

De brief van de rectoren komt vrij laat, het verzameldecreet 25 voor onderwijs is op 10 juni gestemd (de brief dateert van 8 juni, red.). Het is evenwel mogelijk om dit via een ander decreet te regelen. Maar als de partij van de minister het daar niet mee eens is, wordt het moeilijk.

Gazet Van Antwerpen, 12 juni 2015

©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be