Vrije Universiteit Brussel

 

VUB: "Besparing mag onderzoek niet aantasten"

De Vrije Universiteit Brussel betreurt de besparingen die het hoger onderwijs treffen, maar laat de kwaliteit van haar onderzoek en onderwijs niet aantasten.

De begroting die de VUB voor 2015 indient, zet waar mogelijk de tering naar de nering. De universiteit zal geen begroting in evenwicht indienen. Het begrotingstekort van 7,9 miljoen euro zou echter al voor een deel gevuld kunnen worden als de regering haar engagementen nakomt door een gelijke financiering voor alle instellingen hoger onderwijs te realiseren.

Voor de VUB levert deze gelijkschakeling 2,8 miljoen euro op.

Rector Paul De Knop : "We nemen onze verantwoordelijkheid en verwachten dat de regering dat ook doet."

Het Laatste Nieuws, 7 november 2014


©2015• Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be