Vrije Universiteit Brussel


Aanpak

Overleg, inspraak en daadkracht.

Het gaat zeker niet alleen om wát doen (zie ook het onderdeel visie) - dit moet immers in overleg en met inspraak gebeuren – maar ook om hoé we het doen.
Maatschappelijk verantwoord onderzoeken en ondernemen. Denken en doen.

Paul De KnopDe 10 keywords van mijn aanpak zijn:

  • Samenwerking: zowel intern als extern
  • Overleg en inspraak: betrokkenheid bij de vernieuwing
  • Steun zoeken bij beleidsinstanties.
  • Ondernemerschap: samenwerking met private partners.
  • Efficiënt beheer: interne optimalisatie
  • Delegeren: autonomie van de faculteiten maar met duidelijke responsabilisering
  • Communicatie/marketing: zeggen wat we doen, maar ook doen wat we zeggen
  • Actieve rekrutering: "de boer op gaan", zowel in binnen- als buitenland
  • Enthousiasmeren van het (gewezen) personeel, van de alumni, en van de studenten
  • Maatschappelijke relevantie: wegen op het maatschappelijk debat.

 


©2015 • Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be