Vrije Universiteit Brussel


... in de buitenwereld

Dit is wat enkele publieke figuren in maart 2012 over Paul De Knop te vertellen hadden:

Karel DE GUCHT
Europees Commissaris voor Handel (2009-2012):

“Het valt mij op dat Paul De Knop iemand is met een duidelijke visie op internationalisering. Van bij zijn aantreden als rector heeft hij gehamerd op het belang van internationalisering voor de toekomst van de VUB. Het siert hem dat hij hierbij Brussel als “gateway” naar Europa en de wereld maximaal probeert uit te spelen. Om die reden heb ik ook altijd mijn steun betuigd aan de oprichting van een Brussels University Alliance met de ULB. Als de VUB deze richting met succes verder kan ingaan, dan heeft ze in elk geval alle troeven in huis om een eigen dynamiek te ontwikkelen in het nationale en internationale onderwijslandschap.”

Kris PEETERS
Vlaams minister-president (2007-2005):

Rector Paul De Knop is een belangrijke medestander in ons streven om het Vlaams hoger onderwijs verder te internationaliseren. Als mede-ondertekenaar van het protocol inzake academische diplomatie heeft hij de ambities van de VUB rond dat thema kracht bij gezet. Bovendien kon ik zijn engagement in dit verhaal persoonlijk aanschouwen, toen hij mij in juni 2011 vergezelde op een diplomatieke en economische zending naar de Verenigde Staten.

Luckas VANDER TAELEN
Vlaams Volksvertegenwoordiger (2009-2015):

"Het heeft me als Brusselaar en oud-student van de VUB bijzonder veel deugd gedaan te weten dat er met Paul De Knop iemand aan het hoofd van onze universiteit staat die vecht voor een vaste plaats van de VUB in Brussel, voor verdere internationale uitstraling en een intense samenwerking met de ULB"

Elke VAN DEN BRANDT
Brussels parlementslid en voorzitter van UCOS vzw (2009-2015):

Rector Paul De Knop bleek de afgelopen jaren een constructieve partner voor UCOS. Zijn keuze voor doorgedreven internationalisering is een schot in de roos en een steun voor het werk van UCOS. Studenten zijn wereldburgers en UCOS wil hen -samen met de universiteit - daarvan bewust maken. Dat kan enkel met een rector die verder kijkt dan de muren van de campus. Paul De Knop heeft een blik op de wereld en een oprecht engagement. Hij vecht voor zijn universiteit, voor Brussel en voor de wereld. En dat steeds in zijn gekende no-nonsense aanpak; direct en toch diplomatisch, betrouwbaar en correct.

Jean-Luc VANRAES
Voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Gewezen minister voor Financiën en Begroting in het Brussels Gewest en collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en Vorming in de VGC:

Het is voor mij altijd een groot genoegen geweest om met Paul De Knop samen te werken, als voorzitter van de associatie, als minister en nu ook als voorzitter van de Raad VGC. Paul staat als rector van de VUB voor verrijking, universaliteit en openheid, kenmerken die het imago van de universiteit hebben versterkt en zo ook bijdragen tot het internationaal imago van het Brussels Gewest.
Paul is tevens een stuwende kracht voor andere professoren. Hij inspireert hen om met verschillende overheden samen te werken. Zo zet hij de universiteit in de samenleving. Een belangrijke verdienste van hem waardoor de VUB meer aanzien kreeg.

Marc NOPPEN
CEO van het UZ Brussel:

Paul De Knop is een werkwoord.
E-mailverkeer om halfzes ’s ochtends : dringende meeting! Vergaderen, notuleren, besluiten, actieplan èn powerpoint presentatie klaar, alles in één keer. Analyse, synthese, conclusie, actie. No nonsense. Nog tijd voor een beetje sport tussendoor, hopelijk. Daarbovenop nog humor, en menselijkheid. Samenwerken met Rector Paul De Knop is een plezier. En het gaat vooruit!

Dirk DE CEULAER
voormalig voorzitter Directiecomité HU Brussel

Ik heb Paul De Knop leren kennen in het kader van de belangenbehartiging van het Vlaamse hoger onderwijs in Brussel. Ondanks het gegeven dat de VUB en de HUB niet dezelfde associatie delen, kan op Brussels niveau goed worden samengewerkt. Dat laatste is in belangrijke mate de verdienste van Paul. Ik ken hem als een erg gedreven rector met een open mind en gericht op samenwerking. De belangen van de VUB staan voor hem voorop, maar hij sluit zich daarin niet op. Ook het brede maatschappelijk belang van Brussel ligt hem na aan het hart, niet het minst omwille van de internationale betekenis van die stad voor het geheel van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Paul komt uit ‘de sport’ en dat valt op: hij wil winnen, maar is bereid dat te doen met anderen (teamplayer) en op een faire manier. Dat apprecieer ik in het bijzonder. Een fijne man voor wie de toekomst belangrijker is dan het verleden. Een man ook waar je op kan rekenen. Voor het overige is hij redelijk eigenzinnig…

Bert ANCIAUX
Senator

Zelden zoveel daadkracht gezien als bij Paul De Knop. Een rector die 100% gaat voor onze VUB, met hart en verstand!

 

©2015 • Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be