Vrije Universiteit Brussel


Mijn motivatie

Paul De KnopBEZIELDE DYNAMIEK

Ik wens samen met jullie een dynamisch en bezielend project verder uit te bouwen op basis van een gedragen strategisch plan dat de creativiteit bij elkeen aanspreekt en de kwaliteit ervan aan de buitenwereld toont.
Wij moeten onze krachten bundelen en samenwerken aan de verdere uitbouw van onze universiteit. Op die manier kunnen we de VUB verder laten uitgroeien tot een volwaardige Brusselse universiteit met een internationale uitstraling.
Een universiteit waar het goed is om te leren, waar het goed is om te werken en waar creativiteit, ambitie en kwaliteit de toon zetten. Kortom, een universiteit waar Brussel recht op heeft en waar studenten, medewerkers en oud-studenten terecht trots op kunnen zijn.

WERKEN EN (NET)WERKEN

Ik wil samen met u allen verder werken aan onze eigen toekomst. Maatschappelijk engagement drijft mij in mijn professionele en andere activiteiten. Dit heb ik in het verleden reeds bewezen als:

 • (her)verkozen voorzitter van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • ex-voorzitter van het Bloso
 • ex-voorzitter van de Commissie Internationalisering van de VUB
 • adjunct-kabinetschef van de Vlaams minister van Sport
 • decaan van de Faculteit LK
 • projectleider van de Publiek-Private samenwerkingsverbanden, waarvan de vernieuwing van de sportinfrastructuur en de bouw van het toekomstige multifunctionele hotel op de Campus Oefenplein de VUB-gemeenschap ten goede komen.
 • en de voorbije jaren als rector van de VUB

INZET

Die uitgebreide ervaring, samen met mijn brede politieke en maatschappelijke relaties, wil ik blijven gebruiken ten voordele van de VUB.

ONS CREDO

 • Ons vrijzinnig, humanistisch en progressief perspectief moet in de strategische missie van de VUB verankerd blijven.
 • Wij moeten de rangen sluiten en vertrouwen stellen in elkaar.
 • De inzet van elkeen, zowel ZAP, AAP, ATP, ex-werknemers, alumni als onze studenten zelf, is noodzakelijk.
 • Wij moeten erkenning en steun blijven afdwingen bij de politici en de bedrijfswereld
 • Samenwerking is ons leidmotief.
 • Internationalisering is een must.
 • Wij moeten ons onderwijsaanbod verder verbeteren, optimaliseren en versterken.
 • De principes van good governance moeten in ons bestuur toegepast worden.
 • Studentvriendelijkheid mag niet uit het oog worden verloren.
 • Ons wetenschappelijk onderzoek moet verder uitgebouwd worden
 • Wij moeten werken aan een rechtvaardig herverdelingsmodel voor de financiering.

 

©2015 • Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be