Vrije Universiteit Brussel


Wie is Paul De Knop?

Curriculum vitae Paul De Knop

Antwerpen, 12 november 1954
Getrouwd, vader van vier kinderen, grootvader van drie kleinkinderen.

1. Opleiding

 • Koninklijk Atheneum Antwerpen
 • Licentiaat Lichamelijke Opvoeding (VUB)
 • Licentiaat Vrijetijdsagogiek (VUB)
 • Master’s Degree in the Sociology of Sport & Sports Management aan de University of Leicester (UK)
 • Doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding (VUB)

2. Beroepservaring

 • 1976-1979: deeltijds leraar HSO
 • 1979-1982: deeltijds vakleerkracht in het regentaat PHILO in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen
 • 1978-heden: werkzaam aan de VUB; sinds 2000 als gewoon hoogleraar
  Binnen de Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie docent Sportsociologie, Sportmanagement en Sportbeleid
  Onderzoeksbelangstelling: kwaliteitszorg en beleid
 • 1997-2008: bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (Faculteit Sociale Wetenschappen)
 • 1996-1998: gastdocent Sportsociologie aan de Universiteit Gent
 • 2004-2008: Decaan van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (VUB)
 • 2008-2016: rector Vrije Universiteit Brussel

3. Academische functies VUB

 • 1983-1992: voorzitter Sportraad
 • 1992-2004: voorzitter Beheerscomité Sportinfrastructuur
 • 1995-2004: voorzitter van de commissie externe relaties / internationalisering onderwijs
 • 1995 en 2003: facultaire coördinator visitatie LO
 • 1996: leiding ECTS-audit VUB
 • 1991-2003: voorzitter onderwijscommissie Fac. LK en lid onderwijsraad
 • 1991-2008: lid commissie middelen OWR
 • 2000-2002: lid operationele groep gebouwen
 • 2003-2004: lid Senaat
 • 2004-heden: lid Raad van Bestuur
 • 2004-2008: lid Raad van Decanen, voorzitter vanaf 2008 tot 2016.
 • 2004-2015: lid Bestuurscollege
 • 1984-2004: vakgroepvoorzitter SBMA (SportBeleid en –Management)
 • 2008-2015: voorzitter Senaat
 • 2008-2015: lid RUZ
 • 2008-2012: lid UMC
 • 2008-heden: lid remuneratiecomité UZ Brussel
 • 2008-2014: lid SCUB
 • 2015-2016: lid Bestuurscollege UZ Brussel
 • 2008-2015: Voorzitter Dagelijks Bestuur VUB
 • 2015-2016: Voorzitter Academische Raad en Directiecomité VUB

4. Maatschappelijke functies

 • 1999-2006: voorzitter Raad van Bestuur BLOSO
 • 2002-2006 en 2007-2008: voorzitter Raad van het Gemeenschapsonderwijs / GO! – Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • 1990: voorzitter Staten-Generaal voor de Sport
 • 1997: penvoerder van het Strategisch Plan voor de Sport voor Vlaanderen
 • 2004: voorzitter van de stuurgroep die het Topsportactieplan 2016 samenstelde
 • 2000, 2003, 2007 en in 2008: voorzitter van de onderwijsvisitatiecommissie LOSBM in Nederland
 • 2004-2008: adjunct-kabinetschef van de Vlaams minister van Sport
 • 2009-2010 en 2015-2016: voorzitter FWO
 • 2008-2012: lid Raad van Bestuur Universitaire Associatie Brussel
 • 2008-2012: lid Dagelijks Bestuur Universitaire Associatie Brussel
 • 2008-2012: lid Raad van Bestuur VLOPHOB, nu Br(ik
 • 2008-2012: lid VLIR-bureau
 • 2008-2012: lid VLIR-Raad
 • 2013-2015: voorzitter VLIR
 • 2014 en 2015: voorzitter panel toets nieuwe opleiding VU Amsterdam

5. Bijkomende managementervaring

 • 1992-1999: Secretaris-Generaal van de International Council of Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) – Scientific Committee “Sport and Leisure”
 • Gedurende 5 jaar penningmeester van de Vlaamse Universitaire Sportfederatie
 • 2005-2007: lid van de International Board of Advisors for the public sector
  van Unisys (quality assurance in education)
 • Diverse bijscholingen m.b.t. strategische planning, management, personeelsevaluatie, kwaliteitszorg en mediatraining georganiseerd door Kluwer, Unisys, Meet & Greet en Belgian Governance Institute

6. Andere realisaties

 • Twee fitnesscentra i.s.m. een private partner (SportOpolis, later overgenomen door Basic Fit) en een rugby- en atletiekcentrum op de VUB-campussen Jette en Elsene (totale waarde van de investering: 10 miljoen euro)
 • U-residence op Campus Oefenplein (totale waarde van de investering = 13 miljoen euro)
 • 1988: initiatiefnemer om een “Topsport en Studie”-programma op te richten dat sindsdien werd gekopieerd door alle andere universiteiten en hogescholen en werd opgenomen in het Vlaams topsportbeleid van de Vlaams minister van Sport.
 • 2010: Steun aan het project Haspatal (oprichting ziekenhuis in Bangladesh)
 • 2010-2014: Deelname aan de "1000 km van Kom op Tegen Kanker"
 • 2013-2015: Deelname aan "Climbing for Life"

7. Research

 • Promotor van 11 afgelegde doctoraten en van 3 doctoraten in progress
 • Onderzoeksprojecten in opdracht van o.a. de Europese Commissie, de Raad van Europa, het Bloso, de Argo, het BOIC, de Vlaams minister van Onderwijs, de Vlaams minister van Sport, het Belgisch Rode Kruis, het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid, de Vlaams minister van Cultuur, de Stad Antwerpen, de Administratie “Wetenschap en Innovatie”, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Vlaamse Turnliga, de VBL, het Fonds voor Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek, diverse sportfederaties, de Koning Boudewijnstichting, NOC*NSF, het Nederlands ministerie van WVS, …
 • 2004-2006: voorzitter van het Wetenschappelijk Steunpunt “Sport, Beweging en Gezondheid”
 • 2002- 2008: medestichtend en bestuurslid van het sociaal sportwetenschappelijk onderzoeksinstituut (Mulier Instituut - Nederland); programmaleider kwaliteitszorg
 • Reviewer van onderzoeksprojecten voor HBO-raad (Nederland)

8. Publicaties / voordrachten / persartikels

 • Auteur van 37 nationale en internationale boeken (27 in het Nederlands, 8 in het Engels, 2 in het Spaans) en 1 vertaling in het Koreaans, van 63 wetenschappelijke artikels in internationale peer-reviewde tijdschriften, van 174 publicaties in wetenschappelijke (peer-reviewde) proceedings, van 145 publicaties in boeken en van een 300-tal vulgariserende publicaties in nationale en internationale tijdschriften
 • Een 200-tal voordrachten op internationale congressen (waarvan 45 als invited keynote speaker en 106 als invited speaker), aan buitenlandse universiteiten en op buitenlandse nationale symposia in diverse landen (Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Hongarije,
  Ierland, India, Italië, Japan, Luxemburg, Kroatië, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Schotland, Singapore, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Verenigde Staten van Amerika, Wales, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland)
 • Voordrachthouder op een 350-tal binnenlandse nationale symposia en bijscholingen en gastdocent aan de universiteiten van Barcelona, Malaga, Utrecht, Nijmegen, Stockholm, Colorado Springs, East Stroutsburg, Ferrol, Leuven, Jeruzalem, Calgary, Lissabon, Bordeaux, Lyon, Groningen, Jyväskyla, Vierumaki, Bloemfontein, Brussel, Cape Town, Keulen, Rome, Bath, Coleraine, Bielefeld, Michigan State, Buffalo, Leicester, Surrey
 • Meermaals wetenschappelijk expert in hoorzittingen van het Vlaams Parlement
 • Expert bij EU-programma’s (VOCA / AEHESIS / UNU-CRIS) en als extern reviewer van researchprojecten voor de Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
 • Vermeldingen en interviews in 500-tal perspublicaties.

9. Prijzen / vermeldingen

 • 1992: de Piet Theysprijs voor het wetenschappelijk onderzoek inzake jeugdsport en jeugdsportpromotie (Ministerie Vlaamse Gemeenschap)
 • 1993: de Speciale Verdienste uitgereikt door de Gemeente Kontich voor het wetenschappelijk werk ten dienste van kansarmen
 • 1994: Laureaat prijs Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid voor het beste artikel
 • 1996: het Panathlon-Lotto Stipendium voor het wetenschappelijk project
  “Door kwaliteit naar kwantiteit”
 • 1996: co-promotor van de doctoraatsverhandeling van P. Wylleman die een wetenschappelijke award in de wacht sleepte van de European College for Sport Sciences
 • 1996: Trofee “Bijzondere verdiensten voor de universitaire sport”
  (Vlaamse Universitaire Sportfederatie)
 • 1997: Promotor doctoraatsverhandeling van K. De Martelaer die de Mgr. Boymansprijs – NKS (Nederland) heeft gewonnen
 • 1998: Leadership Award van de Sports Tourism International Council voor de gerealiseerde publicaties op het gebied van het sportief toerisme
 • 2003: Promotor doctoraatsverhandeling van A. Elling die de Mgr. Boymansprijs – NKS (Nederland) heeft gewonnen
 • 2004: SportManagement Excellence Award van de European Association for SportManagement
 • 2005: Best Practice Award in Sport and Recreation Management 2005
  (The Institute of Sport and Recreation Management)
 • 2013: eredoctoraat voor algemene verdiensten aan de Universiteit Antwerpen

10. Lidmaatschappen

 • ICSS (International Committee for Sociology of Sport)
 • NASSS (North American Society for the Sociology of Sport)
 • ISCPED (International Society for Comparative Physical Education and Sport)
 • ICSSPE (International Council for Sport Sciences and Physical Education)
 • FISpT (Fédération Internationale du Sport pour Tous)
 • EASM (European Association for Sport Management)
 • EASS (European Association for Sociology of Sport)
 • ISA (International Sociology Association)

11. Hobby's

 • Sport: zwemmen, lopen, fietsen, ski, triatlon, fitness, rafting, valschermspringen,…
 • Andere hobby’s zijn film en lectuur.

12. Spin Off

 • Medeoprichter van DoublePASS (2005), een spin off bedrijf dat zich richt op kwaliteitsaudits van jeugdsportopleidingen en dat nu 10 jaar na oprichting geëvolueerd is tot de internationale marktleider en operationeel is in UK, Duitsland, USA, Japan, Hongarije, Finland, Denemarken, Polen, ...

©2015 • Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be